Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

"MPG KGH" i "Grijanjeinvest" postigli odlične termičke uslove ugodnosti u prostorijama "MICROSOFT BiH"

Prilikom nedavne adaptacije prostorija na 21. spratu  „A“ tornja poslovnog centra „UNITIC“ Sarajevo za potrebe „Microsoft BiH“ (Foto 1), izvođači radova na termotehničkim instalacijama “MPG KGH” Beograd i “Grijanjeinvest” Pale ostvarili su više nego zadovoljavajuće termičke uslove ugodnosti sredine (temperatura vazduha, srednja temperatura okolnih površina, relativna vlažnost vazduha, brzina strujanja vazduha i kvalitet unutrašnjeg vazduha) za rad i boravak osoblja.

 

                                                          Foto 1: Ulazna zona i Sala za treninge

Za grijanje/hlađenje izveden je freonski VRV sistem sa spoljašnjom jedinicom modularnog tipa, proizvod “Toshiba”, koja je smještena na postojećem betonskom postolju na krovu objekta. U kancelarijama su ugrađene odgovarajuće kanalske jedinice.


Izveden je i sistem ventilacije koji može da radi od 0 ÷ 100% svježeg, odnosno otpadnog vazduha. Pripremljeni, svježi vazduh se distribuira izolovanim kanalima od pocinkovanog lima i fleksibilnim crijevima dovodi na plenume unutrašnjih jedinica.


Izmjereni protoci vazduha (Foto 3 i 4) pri nazivnom broju obrtaja potisnog i odsisnog ventilatora odgovaraju protocima definisanim u projektu.
S obzirom da se radom ventilacione komore upravlja preko CSNU-a objekta, predstavnici Korisnika i Službe održavanja „UNITIC“-a će podešavati željene protoke vazduha u zavisnosti od godišnjeg doba (ljeto, zima, prelazni periodi) i broja ljudi u prostorijama!

 

Foto 3:  Mjerenje protoka vazduha uređajem "Kimo"

 

Foto 4: Mjerenje protoka i temperature vazduha na kanalu za izvlačenje vazduha uređajem "Testo 435-4" i termalnom sondom.

Save

Save