Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Prilikom nedavne adaptacije prostorija na 21. spratu  „A“ tornja poslovnog centra „UNITIC“ Sarajevo za potrebe „Microsoft BiH“ (Foto 1), izvođači radova na termotehničkim instalacijama “MPG KGH” Beograd i “Grijanjeinvest” Pale ostvarili su više nego zadovoljavajuće termičke uslove ugodnosti sredine (temperatura vazduha, srednja temperatura okolnih površina, relativna vlažnost vazduha, brzina strujanja vazduha i kvalitet unutrašnjeg vazduha) za rad i boravak osoblja.

 

                                                          Foto 1: Ulazna zona i Sala za treninge

Za grijanje/hlađenje izveden je freonski VRV sistem sa spoljašnjom jedinicom modularnog tipa, proizvod “Toshiba”, koja je smještena na postojećem betonskom postolju na krovu objekta. U kancelarijama su ugrađene odgovarajuće kanalske jedinice.


Izveden je i sistem ventilacije koji može da radi od 0 ÷ 100% svježeg, odnosno otpadnog vazduha. Pripremljeni, svježi vazduh se distribuira izolovanim kanalima od pocinkovanog lima i fleksibilnim crijevima dovodi na plenume unutrašnjih jedinica.


Izmjereni protoci vazduha (Foto 3 i 4) pri nazivnom broju obrtaja potisnog i odsisnog ventilatora odgovaraju protocima definisanim u projektu.
S obzirom da se radom ventilacione komore upravlja preko CSNU-a objekta, predstavnici Korisnika i Službe održavanja „UNITIC“-a će podešavati željene protoke vazduha u zavisnosti od godišnjeg doba (ljeto, zima, prelazni periodi) i broja ljudi u prostorijama!

 

Foto 3:  Mjerenje protoka vazduha uređajem "Kimo"

 

Foto 4: Mjerenje protoka i temperature vazduha na kanalu za izvlačenje vazduha uređajem "Testo 435-4" i termalnom sondom.

Save

Save