Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012   +387 57 200 411   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.    YouTube Kanal

 

U OŠ Sveti Sava Ljubinje puštena u rad potpuno rekonstruisana kotlarnica na pelet i drvo u obliku cjepanica

U sklopu međunarodnog projekta koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koje sprovodi Jedinica za implementaciju Ministarstva prostornog uređenja Republike Srpske u jedinoj Osnovnoj školi na području opštine Ljubinje, OŠ “Sveti Sava” – Foto 1, puštena je u rad potpuno rekonstruisana kotlarnica. Tender je bio raspisan na osnovu tehničke specifikacije i nekoliko crteža, pa se prije početka radova morao uraditi detaljan Projekat za Izvođenje.


Foto 1: Osnovna škola "Sveti Sava" Ljubinje

Umjesto dotrajalih kotlova na ugalj i lož ulje starosti preko 50 godina ugrađeni su novi kotlovi na pelet i drvo u obliku cjepanica, Foto 2 i 3.

Pored toga ugrađene su nove cirkulacione pumpe, akumulator toplote, automatska regulacija temperature polazne vode u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, posebno za radijatorsko grijanje škole i kalorifersko grijanje fiskulturne sale, novi elektroorman, kao i agregat za potrebe termotehničke opreme u kotlarnici zbog relativno čestog nestanka električne energije (opština Ljubinje se nalazi na periferiji elektroenergetskog sistema FBiH iz kojeg se i dalje snabdjeva).Foto 2: Prvobitni kotlovi u Osnovnoj školi "Sveti Sava" Ljubinje


Foto 3: Novi kotlovi u Osnovnoj školi "Sveti Sava" Ljubinje

Foto 4: Novi EO, razdjelnik, sabirnik cirkulacione pumpe, trokraki ventili, regulacioni ventili, hvatači nečistoće i cijevna mreža tokom izvođenja, prije izolacije

Na postojeći dimnjak, na koji je priključen i kotao na ugalj Srednje škole i koji je prilično oštećen u zemljotresu 2022. godine, nije bilo moguće priključiti nove kotlove.
Zahvaljujući razumijevanju nadzornih organa iz Direkcije za obnovu i izgradnju Republike Srpske, predstavnika Jedinice za implementaciju i insistiranju direktora škole ugrađeni su potpuno novi dimnjaci za svaki novi kotao ponaosob.


U zgradi opštinske uprave Gacko i Kulturnom centru završeni radovi na potpunoj rekonstrukciji sistema centralnog grijanja

Zgrada opštinske uprave Gacko

U zgradu opštinske uprave Gacko i objekat Kulturnog centra sa multifunkcionalnom salom centralno grijanje je instalirano tačno prije 50 godina. Za zagrijavanje se kao energent koristio isključivo ugalj koji je sagorijevao u člankastim gusanim kotlovima.

Opširnije: U zgradi opštinske uprave Gacko i Kulturnom centru završeni radovi na potpunoj rekonstrukciji...

U Han Pijesku uspješno puštena u rad centralna kotlovnica na pelet koja zagrijava Srednju i Osnovnu školu, Obdanište i Centar za kulturu i sport


Foto 1 – Zgrada Srednje škole u kojoj se nalazi centralna kotlovnica

Nakon sprovedenog otvorenog postupka za izbor izvođača radova koji je raspisala Opština, znatno prije ugovorenog roka, uspješno je završena adaptacija centralne kotlovnice koja toplotom snabdjeva Srednjoškolski centar, Osnovnu školu, Obdanište, Centar za kulturu i sport u Han Pijesku. Kotlovnica nalazi u zgradi Srednje škole (Foto 1), a okolni objekti su povezani podzemnim toplovodom.

Opširnije: U Han Pijesku uspješno puštena u rad centralna kotlovnica na pelet koja zagrijava Srednju i...

Uskoro završetak radova na provođenju mjera energetske efikasnosti na Upravnoj zgradi Nacionalnog parka "Sutjeska"

 

Foto 1: Rekonstruisana Upravna zgrada NP "Sutjeska" Tjentište

Upravna zgrada Javne ustanove Nacionalni park "Sutjeska" Tjentište, opština Foča (Foto 1) našla se na spisku javnih objekata za koje je predviđeno provođenje mjera energetske efikasnosti u sklopu projekta "Bosnia Energy Efficiency Project – BEEP" koji se finanisra iz kredita Svjetske banke.

Opširnije: Uskoro završetak radova na provođenju mjera energetske efikasnosti na Upravnoj zgradi Nacionalnog...

Savremena termotehnička rješenja u Sportskoj dvorani u Istočnom Novom Sarajevu

Nakon skoro dvije godine od početka izvođenja, radovi na Sportskoj dvorani u Istočnom Novom Sarajevu se privode kraju i sve će biti spremno za svečano otvorenje povodom dana opštine, 10. juna. Sportsko – poslovni kompleks ima korisnu površinu od oko 15.000 m2, a kapacitet dvorane je nešto preko 2.200 gledalaca.  
 

Sportsko-poslovni kompleks u Istočnom Novom Sarajevu


Pored samog borilišta sa tribinama, objekat ima veliki broj poslovnih prostora koje će opština davati pod višegodišnje zakupe. Svaki poslovni prostor imaće mogućnost kontrole troškova za grijanje i hlađenje ugradnjom uređaja za mjerenje utroška toplote.
 

Sportsko-poslovni kompleks u Istočnom Novom Sarajevu


Za klimatizaciju sportske dvorane projektovan je vazdušni sistem sa dvije klima komore kojim se obezbjeđuje zahtjevana unutrašnja temperatura od 18°C zimi i 26°C ljeti. Da bi se, pored zadovoljavanja toplotnih potreba, zadovoljile i potrebe za ventilacijom predviđeno je da klima komore mogu da rade 0÷100% spoljašnjeg vazduha, u zavisnosti od broja ljudi u dvorani. Količina svježeg vazduha može da se podešava preko ručnog postavljača položaja žaluzine svježeg vazduha ili automatski, mjerenjem koncentracije CO2 u kanalu odvodnog vazduha. Tokom ljeta, kao i u prelaznim periodima kad je spoljna temperatura niža od temperature u sali, a unutrašnja temperatura prekorači temperaturu ugodnosti zbog dobitaka toplote, sistem može da radi sa 100% svježeg vazduha. Ako su u toku ljeta dnevne temperature visoke, ovakav način rada se može koristiti u toku noći za pothlađivanje prostorije.

Pripremljeni vazduh se distribuira predizolovanim kanalima koji se vode ispod krova dvorane, a ubacuje preko zglobnih mlaznica.
 

Kanali za ubacivanje pripremljenog vazduha


Za ventilaciju ostalih prostorija predviđeno je više sistema kojim se zagrijan spoljašnji vazduh dovodi do press sale i hodnika, a izvlači iz garaderoba, toaleta, prostorija za sudije i delegate, ambulante. Za zagrijavanje pomoćnih prostorija, stepeništa, hodnika i toaleta predviđeno je radijatorsko toplovodno grijanje. Grijanje i hlađenje u holovima poslovnog dijela riješeno je preko parapetnih FC aparata. Sanitarna topla voda za potrebe tuševa u garderobama, priprema se u akumulacionom bojleru zapremine 1.000 litara.

Za grijanje objekata Sportske dvorane, ali i Pozorišta u blizini predviđena je centralna kotlarnica na prirodni gas, smještena u prizemlju objekta Sportske dvorane. Za potrebnu količinu toplote, ugrađena su dva kotla, od kojih je jedan kondenzacioni, sa najvećim mogućim stepenom korisnosti. Za hlađenje objekta predviđen je rashladni agregat sa vazduhom hlađenim kondenzatorom.

Primjenjena tehnička rješenja, sa opremom vrhunskih proizvođača, koji će na energetski efikasan način ostvarivati željene uslove ugodnosti za boravak ljudi svrstavaju sportsku dvoranu u Istočnom Novom Sarajevu u red najboljih objekata slične namjene u Republici Srpskoj, ali i BiH. Građevinske radove je izvodilo preduzeće Jokić Invest Zvornik, a projekat za izvođenje i izvođenje termotehničkih instalacija Grijanjeinvest Pale.

Potpisan ugovor o izvođenju 2. faze klimatizacije zgrade Ministarstva inostranih poslova BiH u Sarajevu

Nakon više od četiri godine od kako je preduzeće "Grijanjeinvest" Pale pobijedilo na otvorenom postupku javne nabavke za izvođenje 2. faze klimatizacije zgrade MIP BiH u Sarajevu, napokon su aktuelna ministarka Bisera Turković i direktor "Grijanjeivest"-a Ljubiša Tanić 03. 12. 2020. godine potpisali ugovor o izvođenju radova.

Pune četiri godine trajao je maratonski proces u dovođenju "k poznaniju prava" predstavnika MIP BiH. Prethodni ministar i njegovi najbliži saradnici su, čineći prekrašaje kažnjive po Zakonu o javnim nabavkama, samo iz njima znanih razloga, u više navrata izbjegavali da postupe po obavezujućim rješenjima Kancelarije za razmatranje žalbi BiH i postupak nabavke privedu u skladu sa Zakonom, dodjelujući posao "Grijanjeinvest"-u. Na momente skoro sve (mnogobrojna dopisivanja sa predstavnicima MIP BiH i KRŽ BiH, pokretanje postupka pred Sudom BiH...) je podsjećalo na neuspjelu potragu za pravdom nesrećnog junaka Andrićeve "Priče o kmetu Simanu". Ipak, zahvaljujući činjenicama i upornosti pravnog tima "Grijanjeinvest"-a, aktuelni predstavnici MIP BiH su donijeli jedinu ispravnu odluku i posao dodijelili pobjedniku otvrenog postupka javne nabavke.

Treba napomenuti da je "Grijanjeinvest" tokom 2015. i 2016. godine, takođe nakon sprovedenog postupka javne nabavke, uspješno izveo veoma zahtjevne radove na 1. fazi klimatizacije. Tada je, uz pomoć i podršku profesora Branislava Živkovića, stručnjaka iz "MPG KGH" Beograd i Nadzornog organa unaprijeđeno prvobitno projektovano rješenje i omogućena potpuna funkcionalnost specifičnog sistema klimatizacije sa rashladnim agregatima u split verziji (kondenzatori ugrađeni na krov objekta, a kompresori, isparivači i ostala prateća oprema u mašinskoj sali suterena zgrade).

Foto 1: Pripreme za podizanje kondenzatora na krov objekta tokom izvođenja 1. faze

Foto 2: Montirana 3 kondenzatora na krovu zgrade MIP BiH tokom 1. faze (u 2. fazi slijedi ugradnja još 1 kondenzatora na krov)

Vrijednost radova na 2. fazi klimatiacije iznosi oko 250.000,- KM sa PDV-om, a planirani rok završetka je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

U Srednjoškolskom centru u Bileći napokon riješen višedecenijski problem sa centralnim grijanjem

Foto 1: Novi objekat kotlarnice i skladišta za pelet škole

Radovi na rekonstrukciji sistema centralnog grijanja u Srednjoškolskom centru Golub Kureš u Bileći (Foto 1) uspješno su završeni. Ugrađeni su novi radijatori sa termostatskim ventilima namijenjeni za škole koji omogućavaju podešavanje temperature u svakoj učionici i, na taj, način uštedu energije. Zamijenjena je i kompletna cijevna mreža koja je, radi boljeg hidrauličkog uravnoteženja, izvedena po sistemu Tihelman.

Lož ulje koje se dosad koristilo, zbog dotrajalosti kotla, toplovoda, cijevne mreže i radijatora, uprokos visokim troškovima, nije omogućavalo ni elementarne uslove ugodnosti za rad i boravak učenika i nastavnika. Zato je, tokom ove rekonstrukcije, izgrađena potpuno nova kotlarnica sa savremenom termotehničkom opremom i kotlovima koji će koristiti domaći, obnovljivi energent - drvni pelet (Foto 2). Nakon što se, kroz projekat energetske efikasnosti, uskoro postavi termička izolacija omotača zgrade i zamijene prozori, nova kotlarnica će imati rezerve za priljučenje i fiskulturne sale, čija se izgradnja očekuje u bliskoj budućnosti.

 Foto 2: Termotehnička oprema u kotlarnici Srednjoškolskog centra u Bileći

 Generalni izvođač bilo je preduzeće „Grijanjeinvest“ Pale, građevinske radove je izvelo preduzeće „Siga“ Trebinje, a elektroinstalacije „Bankom inženjering“ Trebinje. Nadzor je vršila Rebublička direkcija za obnovu i izgradnju Banja Luka, a investitori su  Ministrarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i JU SŠC ''Golub Kureš'' Bileća.

U skladu sa sloganom koji stoji u ulaznom holu „Dobrodošli u školu svoje mladosti“, uspješnoj realizaciji, značajnim poboljšanjem prvobitnog projekta, doprinos je dao i bivši gimnazijalac ove škole Krsto Batinić, trenutno asistent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 Inače, Srednjoškolski centar u Bileći su pohađale mnoge poznate ličnosti, između ostalih i trenutno veoma aktuelna profesorka epidemiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu Darija Kisić Tepavčević koja poslednjih mjeseci svojim zalaganjem pokušava da, koliko god je to moguće, ublaži širenje pandemije koranavirusa u Republici Srbiji.

Uskoro se očekuje tehnički prijem izvedenih radova i ceremonija svečanog otvaranja, saopšteno je iz „Grijanjeinvest“-a. 

Sve je spremno za tehnički prijem nove poslovne zgrade „GAS PROMET”-a na Palama

Radovi na izgradnji nove poslovne zgrade Gas promet”-a (Foto 1 i 2), čiji većinski paket akcija odnedavno ima JP „Srbijagas”, uspješno su završeni, i sve je spremno za tehnički prijem.
Objekat se sastoji iz tri etaže: prizemlja i 2 sprata. U prizemlju se nalazi sala za sastanke, portirnica i arhiva, dok su na ostale dvije etaže predviđene kancelarije.


Foto 1 i 2: Nova poslovna zgrada “Gas promet”-a na Palama

Za zagrijavanje/hlađenje većine prostorija predviđeni su parapetni FC aparati. Zagrijavanje toaleta, stepeništa i ostave u prizemlju predviđeno je sistemom radijatorskog grijanja.
Svi toaleti i blokirane prostorije imaju sisteme ventilacije. Stepenište je predviđeno kao nadpritisni prostor, pa je izvedena instalacija ventilacije koja je vođena automatikom za vatrodojavu i presurizaciju.

Snabdijevanje toplom/hladnom vodom predviđeno je iz mašinske sale (Foto 3 i 4) koja se nalazi u prizemlju objekta. Kao izvori za grijanje/hlađenje koriste se dvije toplotne pumpe
približno jednakog nazivnog učinka: toplotna pumpa „zemlja-voda“ tip „flex therm VWF 197/4“, proizvod „Vaillant“ i toplotna pumpa „zemlja-voda“ proizvod „Mitsubishi electric“. Ostavljena
je mogućnost primjene i prirodnog gasa, kada jednoga dana dođe na Pale.


Foto 3 i 4: Mašinska sala sa toplotnim pumpama i ostalom opremom

Za toplotnu pumpu „zemlja-voda“ kao toplotni izvor koriste se odgovarajuće geosonde postavljene u 4 bušotine, svaka dubine 80 m (Foto 5 i 6).


Foto 5 i 6: Stroj za bušenje i postavljanje geosondi na dubinu od 80 m

Arhitekta objekta je Predrag Vojinović, građevinske radove je izvodilo preduzeće „Marvel“, a radove na termotehničkim instalacijama „Grijanjeinvest“.  Konsultant i nadzorni organ za
mašinske instalacije bio je profesor Branislav Živković iz Beograda. 

Nakon tehničkog prijema i ukidanja vanrednog stanja očekuje se i ceremonija svečanog otvaranja.

U toku završni radovi na izgradnji energetski najefikasnije zgrade u sastavu MH "ERS" - Upravnoj zgradi RJ "Elektro Doboj"-a u Brodu

Na parceli ukupne površine oko 5.700 m2, u blizini rijeke Save, trenutno se izvode završni radovi na izgradnji i opremanju objekata (Foto 1) za potrebe Radne Jedinice Brod, zavisnog preduzeća "Elektro – Doboj" koje posluje u sklopu holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske". Upravna zgrada ima ukupnu korisnu površinu od oko 600 m2, a garažno-skladišni objekat površinu od preko 300 m2.

Objekti su izgrađeni od savremenih materijala sa malim koeficijentom prolaza toplote.

Kao primarni izvor energije za grijanje/hlađenje i djelimično zagrijavanje sanitarne tople vode koristi se visokoefikasna toplotna pumpa "voda-voda". Podzemna voda se iz prve bušotine, tzv. "Usisnog bunara", nakon prolaska kroz odgovarajući razmjenjivač toplote potpuno čista, nezagađena, ohlađena za oko 5°C vraća u tzv. "Upojni bunar".

U objekat Upravne zgrade ugrađeni su FC aparati, ali i sistem mehaničke ventilacije preko rekuperatora toplote čime se dodatno štedi energija.

U trenutku kada se u Srpskoj više od polovine električne energije proizvodi iz uglja u TE Ugljevik, Gacko i Stanari i kada se veliki broj objekata Elektroprivrede RS zagrijava potpuno neefikasno preko elektrokotlova i električnih grijalica, objekat u Brodu predstavlja pravi primjer kako se, uz visok komfor zaposlenih, mogu ostvariti uštede u domaćoj potrošnji, a time ostaviti mogućnost za veći izvoz električne energije.

Projektant objekata je arhitekta Siniša Markelić, a radove na izgradnji i opremanju po principu "ključ u ruke" izvode preduzeća "Ehta-R" Derventa i "Grijanjeinvest" Pale.


 
Foto 1: Završni radovi na Upravnoj zgradi RJ Brod Elektro-Doboj

Radovi na novoj bolnici u Istočnom Sarajevu u završnoj fazi

Foto 1: Funkcionalni dio i Stacionar nove bolnice u Istočnom Sarajevu

Nakon samo nešto duže od godinu dana od kada je 7. jula prošle godine položen kamen temeljac za izgradnju nove bolnice u Istočnom Sarajevu (FOTO 1), uz veliki napor svih učesnika u građenju, radovi se uspješno privode kraju. Tačno dvije nedjelje od zakazane ceremonije svečanog obilježavanja završetka izgradnje u toku su finalni radovi u operacionom bloku (FOTO 2), a započelo se i sa unošenjem namještaja i medicinske opreme.

Opširnije: Radovi na novoj bolnici u Istočnom Sarajevu u završnoj fazi

„Grijanjeinvest“ Pale uspješno izvršilo uslugu nadzora nad izvođenjem mašinskih instalacija za potrebe Klinike za Hematologiju UKC Sarajevo

Nakon skoro 9 mjeseci od početka adaptacije dijela etaže 13 lamele C Centralnog Medicinskog Bloka Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu za potrebe Klinike za Hematologiju, uz veliki napor predstavnika Službe za izgradnju UKCS i svih učesnika u građenju, radovi se, prema ugovorenoj dinamici, uspješno privode kraju.

Ne nešto više od 1.500 m2 adptiranog i opremljenog prostora nalaze se najsavremeniji prostori za pacijente i osoblje Klinike za Hematologiju. U sklopu klinike, pored standardnih bolesničkih soba, prostorija za osoblje i izolaciju nalaze se i 4 potpuno sterilne prostorije za najugroženije pacijente.

Opširnije: „Grijanjeinvest“ Pale uspješno izvršilo uslugu nadzora nad izvođenjem mašinskih instalacija za...

Nakon završetka 1. faze adaptacije započela intenzivna proizvodnja u Fabrici za ambalažu od drveta u Sokocu

U proizvodnim pogonima bivše „UNIS“-ove Fabrike kotrljajnih ležajeva u Sokocu na površini od preko 6.000 m2 (Foto 1), nakon više od 6 mjeseci adaptacije, preduzeće „Invest Gradnja“ nastavilo je proizvodnju ambalaže od drveta. „Invest gradnja“ Sokolac je specijalizovana za pravljenje drvenih sanduka za pakovanje naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Nakon 1. faze adaptacije sa preko 100 zaposlenih i kapacitetom od 20 000 kutija mjesečno „Invest Gradnja“ je postala regionalni lider u proizvodnji drvne ambalaže.

Opširnije: Nakon završetka 1. faze adaptacije započela intenzivna proizvodnja u Fabrici za ambalažu od drveta...

“Nelt” i “Grijanjeinvest” i u 2017. nastavili saradnju na optimizaciji mikroklimatskih uslova distributivnih centara u BiH

Nakon prošlogodišnje uspješne realizacije projekta za dodatno hlađenje najvećeg skladišta u Centralnom distributivnom centru u Istočnom Sarajevu (Foto 1) regionalnog lidera na polju distribucije, grupacije “Nelt”, preduzeće “Grijanjeinvest” je tokom 2017. godine izvodilo radove na poboljšanju mikroklimatskih uslova (prije svega temperature i strujne slike tokom ljeta) u skladištima DC Laktaši i DC Bijeljina.

Opširnije: “Nelt” i “Grijanjeinvest” i u 2017. nastavili saradnju na optimizaciji mikroklimatskih uslova...

Administrativna zgrada opštine Rogatica dobila savremen sistem centralnog grijanja

U Administrativnu zgradu Opštine Rogatica (Foto 1) je napokon, nakon skoro 70 godina od izgradnje objekta, uveden sistem centralnog grijanja. Radove na termotehničkim instalacijama je izvelo preduzeće “Grijanjeinvest”, a prateće građevinske radove na adaptaciji prostora za kotlarnicu i izgradnju dimnjaka lokalno preduzeće “Let”.

Opširnije: Administrativna zgrada opštine Rogatica dobila savremen sistem centralnog grijanja

U toku završni radovi na izgradnji proizvodnog kompleksa “Zeochem” u Zvorniku

Nakon nešto više od 6 mjeseci od kako je postavljen kamen temeljac, Generalni izvođač radova preduzeće “Jokić Invest” Zvornik, zajedno sa svojim kooperantima
“Enikon-Mont“ Zvornik, “Steeltec” Ruma, “Loznicaelektro” i “Grijanjeinvest” Pale, izvodi završne građevinske radove na izgradnji fabrike “Zeochem” u Zvorniku.

Opširnije: U toku završni radovi na izgradnji proizvodnog kompleksa “Zeochem” u Zvorniku

Obdanište u Srebrenici ipak bi trebalo da ima vrhunski termički komfor energetski efikasnim sistemima za KGH i pripremu PTV

Novo obdanište u Srebrenici (FOTO 1) koje se gradi donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije i UNDP-a BiH, ipak bi trebalo da dobije energetski efikasne sisteme za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne (sanitarne) tople vode koji će omogućiti vrhunski termički komfor uz minimalne troškove za energiju.

Opširnije: Obdanište u Srebrenici ipak bi trebalo da ima vrhunski termički komfor energetski efikasnim...

Intervju za časopis M-Kvadrat sa Ljubišom Tanićem, direktorom preduzeća “Grijanjeinvest”: U BiH i regionu još uvijek dominantna komforna klimatizacija

Preduzeće se bavi projektovanjem i izvođenjem termotehničkih instalacija (grijanja, klimatizacije i ventilacije). ”Grijanjeinvest” radi na brojnim projektima. No, direktor Ljubiša Tanić kaže:”Od svih projektovanih i izvedenih radova na termotehničim instalacijama posebno bih izdvojio naše učestvovanje u obnovi nakon razornog požara manastira Hilandara na Svetoj Gori u Grčkoj, koja i dalje traje”.U narednom razgovoru saznajte da li je klimatizacija doživjela ekspanziju, čitajte o energetskoj efikasnosti, te informišite se šta je bitno za proučavanje klimatizacije.

Opširnije: Intervju za časopis M-Kvadrat sa Ljubišom Tanićem, direktorom preduzeća “Grijanjeinvest”: U BiH i...

Češka Razvojna Agencija i “Grijanjeinvest” potpisali ugovor o projektovanju energetski efikasnog sistema centralnog grijanja za područnu OŠ “Sveti Sava” u naselju Ševarlije kod Doboja

Republika Češka preko svoje Razvojne agencije (Czech Developmenet Agency - CDA) nastavlja da pomaže Bosnu i Hercegovinu. U sklopu podrške projektima energetske efikasnosti u zgradarstvu, nedavno su direktori “CDA” i preduzeća “Grijanjeinvest” potpisali ugovor o projektovanju adaptacije kompletnog sistema centralnog grijanja u područnoj Osnovnoj školi “Sveti Sava” u naselju Ševarlije kod Doboja.

Opširnije: Češka Razvojna Agencija i “Grijanjeinvest” potpisali ugovor o projektovanju energetski efikasnog...

Vrhunski komfor sistemima zidnog grijanja/hlađenja za stambeni objekat u sarajevskom naselju Mejtaš

Preduzeće “Grijanjeinvest” izvodi radove na termotehničkim instalacijama u stambenom objektu koji za svoju porodicu gradi jedan od suvlasnika renomiranog građevinskog preduzeća “DŽekos”, gospodin Osman Kovač. Arhitektonski projekat za objekat koji se nalazi u naselju Mejtaš je uradio poznati sarajevski arhitekta Faruk Kapidžić.

Opširnije: Vrhunski komfor sistemima zidnog grijanja/hlađenja za stambeni objekat u sarajevskom naselju Mejtaš

Predavanje o energetskoj obnovi zgrada 5. aprila u Trebinju - Svoja iskustva predstavlja profesor Branislav Živković

U organizaciji Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje, Grada Trebinja i Inženjerske komore Republike Srpske (IKRS) 5. aprila u Kulturnom centru Trebinje biće održano predavanje o Energetskoj obnovi zgrada jednog od naših najboljih stručnjaka iz oblasti klimatizacije i energetske efikasnosti u zgradarstvu prof. dr Branislava Živkovića sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Opširnije: Predavanje o energetskoj obnovi zgrada 5. aprila u Trebinju - Svoja iskustva predstavlja profesor...

“TTA Projekt” u “Beging”-ovom timu koji vrši nadzor nad izvođenjem radova u marketu “Mecator-S” koji će se nalaziti u sklopu tržno-zabavnog centra “Belgrade Plaza” u beogradskom naselju Višnjička Banja

Nakon izrade projektne dokumentacije unutrašnjih termotehničkih instalacija predstavništvo “Grijanjeinvest”-a u Beogradu, preduzeće “TTA Projekt”, za “Beging” Beograd vrši i nadzor nad izvođenjem radova na klimatizaciji marketa “Mecator-S” koji će se nalaziti u sklopu tržno-zabavnog centra “Belgrade Plaza” u naselju Višnjička Banja. Tržni centar će se prostirati na više od 30 000 m2 korisne površine (FOTO 1).

Opširnije: “TTA Projekt” u “Beging”-ovom timu koji vrši nadzor nad izvođenjem radova u marketu “Mecator-S”...

U obnovljeni Kulturni centar u Trebinju ugrađeni najsavremeniji sistemi za grijanje, hlađenje i ventilaciju

Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji Kulturnog centra u Trebinju se privode kraju. Preostalo je još da se obavi podešavanje parametara ugrađene opreme, kao i da se kompletna tehnička dokumentacija o izvođenju uruči predstavnicima Investitora i Korisnika, nakon čega će se obaviti i zvanična primopredaja.

Opširnije: U obnovljeni Kulturni centar u Trebinju ugrađeni najsavremeniji sistemi za grijanje, hlađenje i...

"MPG KGH" i "Grijanjeinvest" postigli odlične termičke uslove ugodnosti u prostorijama "MICROSOFT BiH"

Prilikom nedavne adaptacije prostorija na 21. spratu  „A“ tornja poslovnog centra „UNITIC“ Sarajevo za potrebe „Microsoft BiH“ (Foto 1), izvođači radova na termotehničkim instalacijama “MPG KGH” Beograd i “Grijanjeinvest” Pale ostvarili su više nego zadovoljavajuće termičke uslove ugodnosti sredine (temperatura vazduha, srednja temperatura okolnih površina, relativna vlažnost vazduha, brzina strujanja vazduha i kvalitet unutrašnjeg vazduha) za rad i boravak osoblja.

Opširnije: "MPG KGH" i "Grijanjeinvest" postigli odlične termičke uslove ugodnosti u prostorijama "MICROSOFT...

U organizaciji predstavnika za BiH proizvođača opreme “Herz”, “Grundfos” i “Vaillant” održani 10. “DANI PROJEKTANATA” na Jahorini

U organizaciji predstavnika za BiH renomiranih proizvođača opreme za klimatizaciju, grijanje i snabdijevanje vodom “Herz”, “Grundfos” i “Vaillant” 03. i 04. 11. 2016. su na Jahorini, u hotelu “Termag”, održani deseti, jubilarni “Dani Projektanata”.

Opširnije: U organizaciji predstavnika za BiH proizvođača opreme “Herz”, “Grundfos” i “Vaillant” održani 10....