Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Potpisan ugovor o izvođenju 2. faze klimatizacije zgrade Ministarstva inostranih poslova BiH u Sarajevu

Nakon više od četiri godine od kako je preduzeće "Grijanjeinvest" Pale pobijedilo na otvorenom postupku javne nabavke za izvođenje 2. faze klimatizacije zgrade MIP BiH u Sarajevu, napokon su aktuelna ministarka Bisera Turković i direktor "Grijanjeivest"-a Ljubiša Tanić 03. 12. 2020. godine potpisali ugovor o izvođenju radova.

Pune četiri godine trajao je maratonski proces u dovođenju "k poznaniju prava" predstavnika MIP BiH. Prethodni ministar i njegovi najbliži saradnici su, čineći prekrašaje kažnjive po Zakonu o javnim nabavkama, samo iz njima znanih razloga, u više navrata izbjegavali da postupe po obavezujućim rješenjima Kancelarije za razmatranje žalbi BiH i postupak nabavke privedu u skladu sa Zakonom, dodjelujući posao "Grijanjeinvest"-u. Na momente skoro sve (mnogobrojna dopisivanja sa predstavnicima MIP BiH i KRŽ BiH, pokretanje postupka pred Sudom BiH...) je podsjećalo na neuspjelu potragu za pravdom nesrećnog junaka Andrićeve "Priče o kmetu Simanu". Ipak, zahvaljujući činjenicama i upornosti pravnog tima "Grijanjeinvest"-a, aktuelni predstavnici MIP BiH su donijeli jedinu ispravnu odluku i posao dodijelili pobjedniku otvrenog postupka javne nabavke.

Treba napomenuti da je "Grijanjeinvest" tokom 2015. i 2016. godine, takođe nakon sprovedenog postupka javne nabavke, uspješno izveo veoma zahtjevne radove na 1. fazi klimatizacije. Tada je, uz pomoć i podršku profesora Branislava Živkovića, stručnjaka iz "MPG KGH" Beograd i Nadzornog organa unaprijeđeno prvobitno projektovano rješenje i omogućena potpuna funkcionalnost specifičnog sistema klimatizacije sa rashladnim agregatima u split verziji (kondenzatori ugrađeni na krov objekta, a kompresori, isparivači i ostala prateća oprema u mašinskoj sali suterena zgrade).

Foto 1: Pripreme za podizanje kondenzatora na krov objekta tokom izvođenja 1. faze

Foto 2: Montirana 3 kondenzatora na krovu zgrade MIP BiH tokom 1. faze (u 2. fazi slijedi ugradnja još 1 kondenzatora na krov)

Vrijednost radova na 2. fazi klimatiacije iznosi oko 250.000,- KM sa PDV-om, a planirani rok završetka je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

U Srednjoškolskom centru u Bileći napokon riješen višedecenijski problem sa centralnim grijanjem

Foto 1: Novi objekat kotlarnice i skladišta za pelet škole

Radovi na rekonstrukciji sistema centralnog grijanja u Srednjoškolskom centru Golub Kureš u Bileći (Foto 1) uspješno su završeni. Ugrađeni su novi radijatori sa termostatskim ventilima namijenjeni za škole koji omogućavaju podešavanje temperature u svakoj učionici i, na taj, način uštedu energije. Zamijenjena je i kompletna cijevna mreža koja je, radi boljeg hidrauličkog uravnoteženja, izvedena po sistemu Tihelman.

Lož ulje koje se dosad koristilo, zbog dotrajalosti kotla, toplovoda, cijevne mreže i radijatora, uprokos visokim troškovima, nije omogućavalo ni elementarne uslove ugodnosti za rad i boravak učenika i nastavnika. Zato je, tokom ove rekonstrukcije, izgrađena potpuno nova kotlarnica sa savremenom termotehničkom opremom i kotlovima koji će koristiti domaći, obnovljivi energent - drvni pelet (Foto 2). Nakon što se, kroz projekat energetske efikasnosti, uskoro postavi termička izolacija omotača zgrade i zamijene prozori, nova kotlarnica će imati rezerve za priljučenje i fiskulturne sale, čija se izgradnja očekuje u bliskoj budućnosti.

Foto 2: Termotehnička oprema u kotlarnici Srednjoškolskog centra u Bileći

Generalni izvođač bilo je preduzeće „Grijanjeinvest“ Pale, građevinske radove je izvelo preduzeće „Siga“ Trebinje, a elektroinstalacije „Bankom inženjering“ Trebinje.
Nadzor je vršila Rebublička direkcija za obnovu i izgradnju Banja Luka, a investitori su  Ministrarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i JU SŠC ''Golub Kureš'' Bileća.

U skladu sa sloganom koji stoji u ulaznom holu „Dobrodošli u školu svoje mladosti“, uspješnoj realizaciji, značajnim poboljšanjem prvobitnog projekta, doprinos je dao i bivši gimnazijalac ove škole Krsto Batinić, trenutno asistent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Inače, Srednjoškolski centar u Bileći su pohađale mnoge poznate ličnosti, između ostalih i trenutno veoma aktuelna profesorka epidemiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu Darija Kisić Tepavčević koja poslednjih mjeseci svojim zalaganjem pokušava da, koliko god je to moguće, ublaži širenje pandemije koranavirusa u Republici Srbiji.

Uskoro se očekuje tehnički prijem izvedenih radova i ceremonija svečanog otvaranja, saopšteno je iz „Grijanjeinvest“-a.

Sve je spremno za tehnički prijem nove poslovne zgrade „GAS PROMET”-a na Palama

Radovi na izgradnji nove poslovne zgrade Gas promet”-a (Foto 1 i 2), čiji većinski paket akcija odnedavno ima JP „Srbijagas”, uspješno su završeni, i sve je spremno za tehnički prijem. 
Objekat se sastoji iz tri etaže: prizemlja i 2 sprata. U prizemlju se nalazi sala za sastanke, portirnica i arhiva, dok su na ostale dvije etaže predviđene kancelarije.


Foto 1 i 2: Nova poslovna zgrada “Gas promet”-a na Palama

Za zagrijavanje/hlađenje većine prostorija predviđeni su parapetni FC aparati. Zagrijavanje toaleta, stepeništa i ostave u prizemlju predviđeno je sistemom radijatorskog grijanja. 
Svi toaleti i blokirane prostorije imaju sisteme ventilacije. Stepenište je predviđeno kao nadpritisni prostor, pa je izvedena instalacija ventilacije koja je vođena automatikom za vatrodojavu i presurizaciju.

Snabdijevanje toplom/hladnom vodom predviđeno je iz mašinske sale (Foto 3 i 4) koja se nalazi u prizemlju objekta. Kao izvori za grijanje/hlađenje koriste se dvije toplotne pumpe
približno jednakog nazivnog učinka: toplotna pumpa „zemlja-voda“ tip „flex therm VWF 197/4“, proizvod „Vaillant“ i toplotna pumpa „zemlja-voda“ proizvod „Mitsubishi electric“. Ostavljena
je mogućnost primjene i prirodnog gasa, kada jednoga dana dođe na Pale.


Foto 3 i 4: Mašinska sala sa toplotnim pumpama i ostalom opremom

Za toplotnu pumpu „zemlja-voda“ kao toplotni izvor koriste se odgovarajuće geosonde postavljene u 4 bušotine, svaka dubine 80 m (Foto 5 i 6).


Foto 5 i 6: Stroj za bušenje i postavljanje geosondi na dubinu od 80 m

Arhitekta objekta je Predrag Vojinović, građevinske radove je izvodilo preduzeće „Marvel“, a radove na termotehničkim instalacijama „Grijanjeinvest“.  Konsultant i nadzorni organ za
mašinske instalacije bio je profesor Branislav Živković iz Beograda. 

Nakon tehničkog prijema i ukidanja vanrednog stanja očekuje se i ceremonija svečanog otvaranja.

U toku završni radovi na izgradnji energetski najefikasnije zgrade u sastavu MH "ERS" - Upravnoj zgradi RJ "Elektro Doboj"-a u Brodu

Na parceli ukupne površine oko 5.700 m2, u blizini rijeke Save, trenutno se izvode završni radovi na izgradnji i opremanju objekata (Foto 1) za potrebe Radne Jedinice Brod, zavisnog preduzeća "Elektro – Doboj" koje posluje u sklopu holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske". Upravna zgrada ima ukupnu korisnu površinu od oko 600 m2, a garažno-skladišni objekat površinu od preko 300 m2.

Objekti su izgrađeni od savremenih materijala sa malim koeficijentom prolaza toplote.

Kao primarni izvor energije za grijanje/hlađenje i djelimično zagrijavanje sanitarne tople vode koristi se visokoefikasna toplotna pumpa "voda-voda". Podzemna voda se iz prve bušotine, tzv. "Usisnog bunara", nakon prolaska kroz odgovarajući razmjenjivač toplote potpuno čista, nezagađena, ohlađena za oko 5°C vraća u tzv. "Upojni bunar".

U objekat Upravne zgrade ugrađeni su FC aparati, ali i sistem mehaničke ventilacije preko rekuperatora toplote čime se dodatno štedi energija.

U trenutku kada se u Srpskoj više od polovine električne energije proizvodi iz uglja u TE Ugljevik, Gacko i Stanari i kada se veliki broj objekata Elektroprivrede RS zagrijava potpuno neefikasno preko elektrokotlova i električnih grijalica, objekat u Brodu predstavlja pravi primjer kako se, uz visok komfor zaposlenih, mogu ostvariti uštede u domaćoj potrošnji, a time ostaviti mogućnost za veći izvoz električne energije.

Projektant objekata je arhitekta Siniša Markelić, a radove na izgradnji i opremanju po principu "ključ u ruke" izvode preduzeća "Ehta-R" Derventa i "Grijanjeinvest" Pale.


 
Foto 1: Završni radovi na Upravnoj zgradi RJ Brod Elektro-Doboj

Radovi na novoj bolnici u Istočnom Sarajevu u završnoj fazi

Foto 1: Funkcionalni dio i Stacionar nove bolnice u Istočnom Sarajevu

Nakon samo nešto duže od godinu dana od kada je 7. jula prošle godine položen kamen temeljac za izgradnju nove bolnice u Istočnom Sarajevu (FOTO 1), uz veliki napor svih učesnika u građenju, radovi se uspješno privode kraju. Tačno dvije nedjelje od zakazane ceremonije svečanog obilježavanja završetka izgradnje u toku su finalni radovi u operacionom bloku (FOTO 2), a započelo se i sa unošenjem namještaja i medicinske opreme.

Read more: Radovi na novoj bolnici u Istočnom Sarajevu u završnoj fazi

„Grijanjeinvest“ Pale uspješno izvršilo uslugu nadzora nad izvođenjem mašinskih instalacija za potrebe Klinike za Hematologiju UKC Sarajevo

Nakon skoro 9 mjeseci od početka adaptacije dijela etaže 13 lamele C Centralnog Medicinskog Bloka Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu za potrebe Klinike za Hematologiju, uz veliki napor predstavnika Službe za izgradnju UKCS i svih učesnika u građenju, radovi se, prema ugovorenoj dinamici, uspješno privode kraju.

Ne nešto više od 1.500 m2 adptiranog i opremljenog prostora nalaze se najsavremeniji prostori za pacijente i osoblje Klinike za Hematologiju. U sklopu klinike, pored standardnih bolesničkih soba, prostorija za osoblje i izolaciju nalaze se i 4 potpuno sterilne prostorije za najugroženije pacijente.

Read more: „Grijanjeinvest“ Pale uspješno izvršilo uslugu nadzora nad izvođenjem mašinskih instalacija za...

Nakon završetka 1. faze adaptacije započela intenzivna proizvodnja u Fabrici za ambalažu od drveta u Sokocu

U proizvodnim pogonima bivše „UNIS“-ove Fabrike kotrljajnih ležajeva u Sokocu na površini od preko 6.000 m2 (Foto 1), nakon više od 6 mjeseci adaptacije, preduzeće „Invest Gradnja“ nastavilo je proizvodnju ambalaže od drveta. „Invest gradnja“ Sokolac je specijalizovana za pravljenje drvenih sanduka za pakovanje naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Nakon 1. faze adaptacije sa preko 100 zaposlenih i kapacitetom od 20 000 kutija mjesečno „Invest Gradnja“ je postala regionalni lider u proizvodnji drvne ambalaže.

Read more: Nakon završetka 1. faze adaptacije započela intenzivna proizvodnja u Fabrici za ambalažu od drveta...

“Nelt” i “Grijanjeinvest” i u 2017. nastavili saradnju na optimizaciji mikroklimatskih uslova distributivnih centara u BiH

Nakon prošlogodišnje uspješne realizacije projekta za dodatno hlađenje najvećeg skladišta u Centralnom distributivnom centru u Istočnom Sarajevu (Foto 1) regionalnog lidera na polju distribucije, grupacije “Nelt”, preduzeće “Grijanjeinvest” je tokom 2017. godine izvodilo radove na poboljšanju mikroklimatskih uslova (prije svega temperature i strujne slike tokom ljeta) u skladištima DC Laktaši i DC Bijeljina.

Read more: “Nelt” i “Grijanjeinvest” i u 2017. nastavili saradnju na optimizaciji mikroklimatskih uslova...

Administrativna zgrada opštine Rogatica dobila savremen sistem centralnog grijanja

U Administrativnu zgradu Opštine Rogatica (Foto 1) je napokon, nakon skoro 70 godina od izgradnje objekta, uveden sistem centralnog grijanja. Radove na termotehničkim instalacijama je izvelo preduzeće “Grijanjeinvest”, a prateće građevinske radove na adaptaciji prostora za kotlarnicu i izgradnju dimnjaka lokalno preduzeće “Let”.

Read more: Administrativna zgrada opštine Rogatica dobila savremen sistem centralnog grijanja

U toku završni radovi na izgradnji proizvodnog kompleksa “Zeochem” u Zvorniku

Nakon nešto više od 6 mjeseci od kako je postavljen kamen temeljac, Generalni izvođač radova preduzeće “Jokić Invest” Zvornik, zajedno sa svojim kooperantima
“Enikon-Mont“ Zvornik, “Steeltec” Ruma, “Loznicaelektro” i “Grijanjeinvest” Pale, izvodi završne građevinske radove na izgradnji fabrike “Zeochem” u Zvorniku.

Read more: U toku završni radovi na izgradnji proizvodnog kompleksa “Zeochem” u Zvorniku

Obdanište u Srebrenici ipak bi trebalo da ima vrhunski termički komfor energetski efikasnim sistemima za KGH i pripremu PTV

Novo obdanište u Srebrenici (FOTO 1) koje se gradi donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije i UNDP-a BiH, ipak bi trebalo da dobije energetski efikasne sisteme za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne (sanitarne) tople vode koji će omogućiti vrhunski termički komfor uz minimalne troškove za energiju.

Read more: Obdanište u Srebrenici ipak bi trebalo da ima vrhunski termički komfor energetski efikasnim...

Intervju za časopis M-Kvadrat sa Ljubišom Tanićem, direktorom preduzeća “Grijanjeinvest”: U BiH i regionu još uvijek dominantna komforna klimatizacija

Preduzeće se bavi projektovanjem i izvođenjem termotehničkih instalacija (grijanja, klimatizacije i ventilacije). ”Grijanjeinvest” radi na brojnim projektima. No, direktor Ljubiša Tanić kaže:”Od svih projektovanih i izvedenih radova na termotehničim instalacijama posebno bih izdvojio naše učestvovanje u obnovi nakon razornog požara manastira Hilandara na Svetoj Gori u Grčkoj, koja i dalje traje”.U narednom razgovoru saznajte da li je klimatizacija doživjela ekspanziju, čitajte o energetskoj efikasnosti, te informišite se šta je bitno za proučavanje klimatizacije.

Read more: Intervju za časopis M-Kvadrat sa Ljubišom Tanićem, direktorom preduzeća “Grijanjeinvest”: U BiH i...

Češka Razvojna Agencija i “Grijanjeinvest” potpisali ugovor o projektovanju energetski efikasnog sistema centralnog grijanja za područnu OŠ “Sveti Sava” u naselju Ševarlije kod Doboja

Republika Češka preko svoje Razvojne agencije (Czech Developmenet Agency - CDA) nastavlja da pomaže Bosnu i Hercegovinu. U sklopu podrške projektima energetske efikasnosti u zgradarstvu, nedavno su direktori “CDA” i preduzeća “Grijanjeinvest” potpisali ugovor o projektovanju adaptacije kompletnog sistema centralnog grijanja u područnoj Osnovnoj školi “Sveti Sava” u naselju Ševarlije kod Doboja.

Read more: Češka Razvojna Agencija i “Grijanjeinvest” potpisali ugovor o projektovanju energetski efikasnog...

Vrhunski komfor sistemima zidnog grijanja/hlađenja za stambeni objekat u sarajevskom naselju Mejtaš

Preduzeće “Grijanjeinvest” izvodi radove na termotehničkim instalacijama u stambenom objektu koji za svoju porodicu gradi jedan od suvlasnika renomiranog građevinskog preduzeća “DŽekos”, gospodin Osman Kovač. Arhitektonski projekat za objekat koji se nalazi u naselju Mejtaš je uradio poznati sarajevski arhitekta Faruk Kapidžić.

Read more: Vrhunski komfor sistemima zidnog grijanja/hlađenja za stambeni objekat u sarajevskom naselju Mejtaš

Predavanje o energetskoj obnovi zgrada 5. aprila u Trebinju - Svoja iskustva predstavlja profesor Branislav Živković

U organizaciji Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje, Grada Trebinja i Inženjerske komore Republike Srpske (IKRS) 5. aprila u Kulturnom centru Trebinje biće održano predavanje o Energetskoj obnovi zgrada jednog od naših najboljih stručnjaka iz oblasti klimatizacije i energetske efikasnosti u zgradarstvu prof. dr Branislava Živkovića sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Read more: Predavanje o energetskoj obnovi zgrada 5. aprila u Trebinju - Svoja iskustva predstavlja profesor...

“TTA Projekt” u “Beging”-ovom timu koji vrši nadzor nad izvođenjem radova u marketu “Mecator-S” koji će se nalaziti u sklopu tržno-zabavnog centra “Belgrade Plaza” u beogradskom naselju Višnjička Banja

Nakon izrade projektne dokumentacije unutrašnjih termotehničkih instalacija predstavništvo “Grijanjeinvest”-a u Beogradu, preduzeće “TTA Projekt”, za “Beging” Beograd vrši i nadzor nad izvođenjem radova na klimatizaciji marketa “Mecator-S” koji će se nalaziti u sklopu tržno-zabavnog centra “Belgrade Plaza” u naselju Višnjička Banja. Tržni centar će se prostirati na više od 30 000 m2 korisne površine (FOTO 1).

Read more: “TTA Projekt” u “Beging”-ovom timu koji vrši nadzor nad izvođenjem radova u marketu “Mecator-S”...

U obnovljeni Kulturni centar u Trebinju ugrađeni najsavremeniji sistemi za grijanje, hlađenje i ventilaciju

Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji Kulturnog centra u Trebinju se privode kraju. Preostalo je još da se obavi podešavanje parametara ugrađene opreme, kao i da se kompletna tehnička dokumentacija o izvođenju uruči predstavnicima Investitora i Korisnika, nakon čega će se obaviti i zvanična primopredaja.

Read more: U obnovljeni Kulturni centar u Trebinju ugrađeni najsavremeniji sistemi za grijanje, hlađenje i...

U organizaciji predstavnika za BiH proizvođača opreme “Herz”, “Grundfos” i “Vaillant” održani 10. “DANI PROJEKTANATA” na Jahorini

U organizaciji predstavnika za BiH renomiranih proizvođača opreme za klimatizaciju, grijanje i snabdijevanje vodom “Herz”, “Grundfos” i “Vaillant” 03. i 04. 11. 2016. su na Jahorini, u hotelu “Termag”, održani deseti, jubilarni “Dani Projektanata”.

Read more: U organizaciji predstavnika za BiH proizvođača opreme “Herz”, “Grundfos” i “Vaillant” održani 10....

"MPG KGH" i "Grijanjeinvest" postigli odlične termičke uslove ugodnosti u prostorijama "MICROSOFT BiH"

Prilikom nedavne adaptacije prostorija na 21. spratu  „A“ tornja poslovnog centra „UNITIC“ Sarajevo za potrebe „Microsoft BiH“ (Foto 1), izvođači radova na termotehničkim instalacijama “MPG KGH” Beograd i “Grijanjeinvest” Pale ostvarili su više nego zadovoljavajuće termičke uslove ugodnosti sredine (temperatura vazduha, srednja temperatura okolnih površina, relativna vlažnost vazduha, brzina strujanja vazduha i kvalitet unutrašnjeg vazduha) za rad i boravak osoblja.

Read more: "MPG KGH" i "Grijanjeinvest" postigli odlične termičke uslove ugodnosti u prostorijama "MICROSOFT...

Ugrađeni sistemi za hlađenje konferencijskih sala u hotelu “Termag” na Jahorini

U sklopu priprema za predstojeći Ekonomski forum „Kretanja na svjetskom tržištu i njihov uticaj na region jugoistočne Evrope: Da li smo na pragu nove svjetske ekonomske krize?“ koji će pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Srpske biti organizovan 20. i 21. aprila na Jahorini, u petak 16. aprila su stručnjaci beogradske firme “MPG KGH”, “Grijanjeinvest”-a Pale i “4ing” Sarajevo zvanično pustili u rad sistem za hlađenje sve četiri konferencijske sale hotela “Termag”.

Read more: Ugrađeni sistemi za hlađenje konferencijskih sala u hotelu “Termag” na Jahorini

"Grijanjeinvest" okončao radove na klimatizaciji zgrade Zajedničkih institucija BiH u Ulici Titova 9a Sarajevo

Nakon prošlogodišnje rekonstrukcije koja je, uglavnom, obuhvatala građevinske radove i manjim dijelom elektro i mašinske radove, prostorije u zgradi koja se nalazi tačno preko puta Predsjedništva BiH su dodijeljene Ministarsvu finansija i trezora BiH, Direkciji za ekonomsko planiranje, Agenciji za javne nabavke,  Agenciji za osiguranje, Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Kancelariji za veterinarstvo i Upravi za zaštitu bilja koje se nalaze u okviru Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.   

Read more: "Grijanjeinvest" okončao radove na klimatizaciji zgrade Zajedničkih institucija BiH u Ulici Titova...

Promotivni film povodom izgradnje nove toplane na biomasu u Prijedoru

Na manifestaciji "Međunarodni dani energetike i investicija", organizovanoj od strane Centralno evropskog foruma za razvoj, CEDEF, Novosadskog sajma i Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, održanoj 28. i 29. oktobra 2015. godine u Novom Sadu predstavljen je promo film "Obnovljivi izvori energije" povodom izgradnje nove toplane na biomasu u Prijedoru.

Read more: Promotivni film povodom izgradnje nove toplane na biomasu u Prijedoru

Hotel "Nar" Trebinje - jedan od hotela sa najvišim energetskim razredom u Bosni i Hercegovini

Nakon izrade projektne dokumentacije preduzeće „Grijanjeinvest“ je i izvelo radove na termotehničkim instalacijama hotela „Nar“ u Trebinju (Foto 1).

Hotel raspolaže sa 31 udobnom sobom i 1 apartmanom, a posjeduje mnoge zajedničke sadržaje (restoran, kuhinju, vinski bar...). Građen je potpuno u skladu sa važećim propisima, a primjenjeni su savremeni materijali male toplotne provodljivosti, tako da su izuzetno niske vrijednosti koeficijenata prolaza toplote kroz građevinski omotač objekta.

Read more: Hotel "Nar" Trebinje - jedan od hotela sa najvišim energetskim razredom u Bosni i Hercegovini