Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Foto 1: Funkcionalni dio i Stacionar nove bolnice u Istočnom Sarajevu

Nakon samo nešto duže od godinu dana od kada je 7. jula prošle godine položen kamen temeljac za izgradnju nove bolnice u Istočnom Sarajevu (FOTO 1), uz veliki napor svih učesnika u građenju, radovi se uspješno privode kraju. Tačno dvije nedjelje od zakazane ceremonije svečanog obilježavanja završetka izgradnje u toku su finalni radovi u operacionom bloku (FOTO 2), a započelo se i sa unošenjem namještaja i medicinske opreme.

 Kompleks nove bolnice u Istočnom Sarajevu sastojaće se od nekoliko objekata od kojih su ključni „Funkcionalni dio“ i „Stacionar“ ukupne korisne površine oko 10.000 m2. U novoj bolnici će se moći smjestiti oko 210 pacijenata.

U „Funkcionalnom dijelu“ se nalazi urgentni blok sa OP salom za hitne slučajeve, laboratorije, ginekološko-akušerski odjel sa nezavisnom OP salom, intenzivna i poluintenzivna njega, OP blok sa dvije operacione sale, kao i zajedničke prostorije (hodnici, toaleti, tehničke prostorije).
U „Stacionaru“ se, uglavnom, nalaze sobe za pacijente, sobe za medicinsko osoblje i nekoliko tehničkih prostorija.

Dva novoizgrađena objekta su hodnikom povezana sa nedavno adapitiranim i izgrađenim objektima u kojima se nalaze centralna kuhinja, restoran, magnetna rezonanca i poliklinika. U sklopu izgradnje i opremanja „Funkcionalnog dijela“ i „Stacionara“ izvršeno je i opremanje tih objekata, tako da će novu bolnicu u Istočnom Sarajevu činiti kompleks opremljenih objekata ukupne površine oko 14.000 m2.

Generalni izvođač radova je preduzeće „Marković Invest-R.M.“ Laktaši, dok su kao ključni podizvođači učestvovali: „Santing“ Pale, „Simpro“ Doboj, „Galeb internacional“ Istočno Sarajevo, „ABV sistemi“ Trebinje, „Grijanjeinvest“ Pale.

Foto 1: Funkcionalni dio i Stacionar nove bolnice u Istočnom Sarajevu

Nadzor nad izvođenjem radova vršila je Republička direkcija za obnovu i izgradnju Banja Luka.

Nemjerljiv doprinos u omogućavanju postizanja vrhunskih higijenskih i termičkih uslova ugodnosti na energetski efikasan način za kompletan objekat nove bolnice, naročito OP sala, dao je redovni profesor Branislav Živković sa Mašinskog fakulteta Beograd koji je kao konusltant učestvovao u razradi Projekta za Izvođenje, ali i pratio sam tok izvođenja radova na termotehničkim instalacijama.

U OP salama se termički uslovi ugodnosti, blagi nadpritisak i čistoća održavaju ubacivanjem vazduha malim brzinama preko posebnih „laminar flow“ tavanica sa „hepa filterima“. 

Predviđena je mogućnost regulisanja temperature lokalno u svakoj od OP sala u opsegu
22 ± 3°C, a odabrana (željena) temperature održavaće se unutar raspona ± 10C.

Snabdjevanje toplotom svih objekata u kompleksu nove bolnice predviđeno je iz centralne kotlarnice kapaciteta 2.2 MW. Kao primarni energent koristiće se prirodni gas, alternativno lako lož ulje. Kotlarnica je smještena u posebnu, za tu namjenu predviđenu prostoriju do
Administrativno-tehničkog objekta. Do toplotnih podstanica u objektima topla voda se doprema predizolovanim čeličnim cijevima.

Nakon svečanog obilježavanja završetka radova, preostaće da se izvrše sva potrebna testiranja, mjerenja, konačan tehnički prijem objekta i obuka osoblja. Smještaj prvih pacijenata u nove prostorije bolnice očekuje se već na samom početku naredne godine.

Foto 2: Pogled na unutrašnjost jedne od Operacionih sala u toku završnih radova

Foto 2: Pogled na unutrašnjost jedne od Operacionih sala u toku završnih radova