Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Republika Češka preko svoje Razvojne agencije (Czech Developmenet Agency - CDA) nastavlja da pomaže Bosnu i Hercegovinu. U sklopu podrške projektima energetske efikasnosti u zgradarstvu, nedavno su direktori “CDA” i preduzeća “Grijanjeinvest” potpisali ugovor o projektovanju adaptacije kompletnog sistema centralnog grijanja u područnoj Osnovnoj školi “Sveti Sava” u naselju Ševarlije kod Doboja.

 

Kao izvor toplote, po prvi put u BiH za jedan školski objekat, biće projektovane visokoefikasne toplotne pumpe “voda-voda”. Planirano je da se voda iz prve bušotine, tzv. "Usisnog bunara”, nakon prolaska kroz odgovarajući razmjenjivač toplote potpuno čista, nezagađena, ohlađena za oko 5°C vrati u tzv. "Upojni bunar" udaljen oko 20 metara od prve bušotine.


Projektom će biti predviđena i zamjena postojećeg, dotrajalog kotla na ugalj koji bi se koristio samo u slučajevima zastoja u radu toplotne pumpe. Biće projektovan potpuno nov dimnjak, proširenje mašinske sale i novi priključak na obližnju trafo stanicu. U oviru ovog projekta predviđeno je da se za školu uradi i energetski elaborat i odredi energetski razred objekta.


Nakon što se kompletira projektna dokumentacija i dobiju odgovarajuće saglasnosti, “CDA” bi trebalo da sprovede konkurs za odabir izvođača radova. Planirano je da do početka naredne grejne sezone novi sistem grijanja bude potpuno u funkciji.