Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Preduzeće “Grijanjeinvest” izvodi radove na termotehničkim instalacijama u stambenom objektu koji za svoju porodicu gradi jedan od suvlasnika renomiranog građevinskog preduzeća “DŽekos”, gospodin Osman Kovač. Arhitektonski projekat za objekat koji se nalazi u naselju Mejtaš je uradio poznati sarajevski arhitekta Faruk Kapidžić.


Kako bi se održavali odlični uslovi ugodnosti za boravak ljudi (temperatura vazduha, srednja temperatura okolnih površina, relativna vlažnost vazduha, brzina strujanja vazduha, kvalitet unutrašnjeg vazduha, buka od uređaja) ugrađen je i sistem zidnog grijanja/hlađenja. Primjenjen je tzv. “mokri postupak”: na zidove se polažu cijevi, a zatim se u nekoliko navrata nanosi specijalni termomalter. Kompletna oprema (cijevi, malter, automatika) za zidno grijanje i hlađenje je proizvod “Variotherm” Austrija. Kako bi ugođaj u prostorijama bio potpun, a eliminisana svaka mogućnost pojave kondenzacije na zidovima tokom ljeta, projektovani su i sistemi podnog grijanja i parapetnih FC aparata.

    

Fotografije montaže zidnog grijanja/hlađenja

 

Kao primarni izvor toplote projektovane su visokoefikasne toplotne pumpe, a kao alternativni izvor toplote predviđen je kotao na biomasu. Zagrijavanje sanitarne vode obavljaće se preko toplotnih pumpi, ali i solarnih kolektora. Imajući u vidu rješenja klimatizacije i grijanja, odličnu termičku izolaciju objekta, kao i veoma kvalitetne prozore, nakon završetka radova ovaj objekat će biti svrstan u zgrade sa jednim od najvećih energetskih razreda u Sarajevu i BiH.