COM_TAGS_DEFAULT_PAGE_TITLE

Grijanjeinvest

 • Potpisan ugovor o izvođenju 2. faze klimatizacije zgrade Ministarstva inostranih poslova BiH u Sarajevu

  Nakon više od četiri godine od kako je preduzeće "Grijanjeinvest" Pale pobijedilo na otvorenom postupku javne nabavke za izvođenje 2. faze klimatizacije zgrade MIP BiH u Sarajevu, napokon su aktuelna ministarka Bisera Turković i direktor "Grijanjeivest"-a Ljubiša Tanić 03. 12. 2020. godine potpisali ugovor o izvođenju radova.

  Pune četiri godine trajao je maratonski proces u dovođenju "k poznaniju prava" predstavnika MIP BiH. Prethodni ministar i njegovi najbliži saradnici su, čineći prekrašaje kažnjive po Zakonu o javnim nabavkama, samo iz njima znanih razloga, u više navrata izbjegavali da postupe po obavezujućim rješenjima Kancelarije za razmatranje žalbi BiH i postupak nabavke privedu u skladu sa Zakonom, dodjelujući posao "Grijanjeinvest"-u. Na momente skoro sve (mnogobrojna dopisivanja sa predstavnicima MIP BiH i KRŽ BiH, pokretanje postupka pred Sudom BiH...) je podsjećalo na neuspjelu potragu za pravdom nesrećnog junaka Andrićeve "Priče o kmetu Simanu". Ipak, zahvaljujući činjenicama i upornosti pravnog tima "Grijanjeinvest"-a, aktuelni predstavnici MIP BiH su donijeli jedinu ispravnu odluku i posao dodijelili pobjedniku otvrenog postupka javne nabavke.

  Treba napomenuti da je "Grijanjeinvest" tokom 2015. i 2016. godine, takođe nakon sprovedenog postupka javne nabavke, uspješno izveo veoma zahtjevne radove na 1. fazi klimatizacije. Tada je, uz pomoć i podršku profesora Branislava Živkovića, stručnjaka iz "MPG KGH" Beograd i Nadzornog organa unaprijeđeno prvobitno projektovano rješenje i omogućena potpuna funkcionalnost specifičnog sistema klimatizacije sa rashladnim agregatima u split verziji (kondenzatori ugrađeni na krov objekta, a kompresori, isparivači i ostala prateća oprema u mašinskoj sali suterena zgrade).

  Foto 1: Pripreme za podizanje kondenzatora na krov objekta tokom izvođenja 1. faze

  Foto 2: Montirana 3 kondenzatora na krovu zgrade MIP BiH tokom 1. faze (u 2. fazi slijedi ugradnja još 1 kondenzatora na krov)

  Vrijednost radova na 2. fazi klimatiacije iznosi oko 250.000,- KM sa PDV-om, a planirani rok završetka je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

 • Potpisan ugovor o izvođenju 2. faze klimatizacije zgrade Ministarstva inostranih poslova BiH u Sarajevu

  Nakon više od četiri godine od kako je preduzeće "Grijanjeinvest" Pale pobijedilo na otvorenom postupku javne nabavke za izvođenje 2. faze klimatizacije zgrade MIP BiH u Sarajevu, napokon su aktuelna ministarka Bisera Turković i direktor "Grijanjeivest"-a Ljubiša Tanić 03. 12. 2020. godine potpisali ugovor o izvođenju radova.

  Pune četiri godine trajao je maratonski proces u dovođenju "k poznaniju prava" predstavnika MIP BiH. Prethodni ministar i njegovi najbliži saradnici su, čineći prekrašaje kažnjive po Zakonu o javnim nabavkama, samo iz njima znanih razloga, u više navrata izbjegavali da postupe po obavezujućim rješenjima Kancelarije za razmatranje žalbi BiH i postupak nabavke privedu u skladu sa Zakonom, dodjelujući posao "Grijanjeinvest"-u. Na momente skoro sve (mnogobrojna dopisivanja sa predstavnicima MIP BiH i KRŽ BiH, pokretanje postupka pred Sudom BiH...) je podsjećalo na neuspjelu potragu za pravdom nesrećnog junaka Andrićeve "Priče o kmetu Simanu". Ipak, zahvaljujući činjenicama i upornosti pravnog tima "Grijanjeinvest"-a, aktuelni predstavnici MIP BiH su donijeli jedinu ispravnu odluku i posao dodijelili pobjedniku otvrenog postupka javne nabavke.

  Treba napomenuti da je "Grijanjeinvest" tokom 2015. i 2016. godine, takođe nakon sprovedenog postupka javne nabavke, uspješno izveo veoma zahtjevne radove na 1. fazi klimatizacije. Tada je, uz pomoć i podršku profesora Branislava Živkovića, stručnjaka iz "MPG KGH" Beograd i Nadzornog organa unaprijeđeno prvobitno projektovano rješenje i omogućena potpuna funkcionalnost specifičnog sistema klimatizacije sa rashladnim agregatima u split verziji (kondenzatori ugrađeni na krov objekta, a kompresori, isparivači i ostala prateća oprema u mašinskoj sali suterena zgrade).

  Foto 1: Pripreme za podizanje kondenzatora na krov objekta tokom izvođenja 1. faze

  Foto 2: Montirana 3 kondenzatora na krovu zgrade MIP BiH tokom 1. faze (u 2. fazi slijedi ugradnja još 1 kondenzatora na krov)

  Vrijednost radova na 2. fazi klimatiacije iznosi oko 250.000,- KM sa PDV-om, a planirani rok završetka je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.