Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

U sklopu priprema za predstojeći Ekonomski forum „Kretanja na svjetskom tržištu i njihov uticaj na region jugoistočne Evrope: Da li smo na pragu nove svjetske ekonomske krize?“ koji će pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Srpske biti organizovan 20. i 21. aprila na Jahorini, u petak 16. aprila su stručnjaci beogradske firme “MPG KGH”, “Grijanjeinvest”-a Pale i “4ing” Sarajevo zvanično pustili u rad sistem za hlađenje sve četiri konferencijske sale hotela “Termag”.

Pojedinačne sale sa nazivima godišnjih doba “Proljeće”, “Ljeto”, “Jesen” i “Zima” uklanjanjem pregrada mogu da čine i jedinstvenu cjelinu. Rahladni agregat sa vazduhom hlađenim kondenzatorima postavljen je u provjetravanu garažu hotela, tako da ne remeti živopisni eksterijer.
Ovo je, inače, prvi sistem klimatizacije prostorija koji je ikada ugrađen na planini Jahorini!


U salama za manifestacije gdje se okuplja veliki broj ljudi, bez obzira u kojoj se klimatskoj zoni nalaze, po pravilu je dominantno toplotno opterećenja od unutrašnjih izvora, pa se često dešava da termički uslovi ugodnosti (temperatura i relativna vlažnost) za rad i boravak ljudi budu narušeni.
S obzirom da je hotel “Termag” prepoznatljiv po pružanju vrhunskih usluga svojim gostima, želja Vlasnika bila je da omogući optimalne termičke uslove pri svim vremenskim prilikama.


Pored brige o uslovima ugodnosti, između ostalog, u hotelu se mnogo vodi računa o energetskoj efikasnosti i primjeni obnovljivih izvora energije. Objekat je izgrađen od kvalitetnih materijala sa niskim koeficijentom prolaza topote, sistemi ventilacije imaju uređaje (rekuperatore) za povrat dijela otpadne toplote, a od nedavno se najveći dio energije za grijanje, ventilaciju i pripremu potrošne tople vode obezbjeđuje iz drvne sječke koja sagorijeva u savremenim kotlovima sa visokim stepenom korisnosti.