Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Nakon prošlogodišnje rekonstrukcije koja je, uglavnom, obuhvatala građevinske radove i manjim dijelom elektro i mašinske radove, prostorije u zgradi koja se nalazi tačno preko puta Predsjedništva BiH su dodijeljene Ministarsvu finansija i trezora BiH, Direkciji za ekonomsko planiranje, Agenciji za javne nabavke,  Agenciji za osiguranje, Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Kancelariji za veterinarstvo i Upravi za zaštitu bilja koje se nalaze u okviru Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.   

U 1. fazi radova na termotehničkim instalacijama bila je izvedena adaptacija radijatorskog grijanja, dok je na sistemu klimatizacije bila urađena samo instalacija cjevovoda za hladnu/toplu vodu ventilator–konvektora (FC aparata) i cjevovoda za odvod kondenzata.U spuštenom stropu svake etaže, za FC aparate je ugrađena horizontalna cijevna mreža od čeličnih bezšavnih cijevi, izolovana termičkom izolacijom.

 

Prije nekoliko dana, nakon samo 45 dana od uvođenja u posao i 10-ak dana prije ugovorenog roka, "Grijanjeinvest" je uspješno završio i 2. fazu klimatizacije zgrade u Ulici Titova 9a. U prostorije su ugrađeni odgovarjući kasetni ventilator-konvektori, a u dvorište rashladna mašina u izvedbi toplotne pumpe (FOTO 1). Upravljanje FC aparatima se vrši lokalno preko prostorijskih termostata na kojima se vrši izbor režima “zima” – “ljeto”, zadaje željena temperatura u prostoriji i brzina rada ventilatora.

 

Rashladna mašina je sa hidromodulom, radi sa freonom R410A i ima dva nezavisna freonska kruga. Kompletan sistem je napunjen mješavinom vode i glikola radi zaštite od zamrzavanja u zimskom periodu. Rashladna mašina je u “low noise” izvedbi i ima veoma visok koeficijent efikasnosti.

FOTO 1: Rashladna mašina (toplotna pumpa) u dvorištu zgrade u Ulici Titova 9a Sarajevo

 

S obzirom da objekat ima instalisano radijatorsko grijanje sa gasnim kotlovima kao izvorom toplote, grijanje objekta preko FC aparata i toplotne pumpe treba koristiti u prelaznim periodima, ali i zimi kad god to dozvole vremenske prilike (kad spoljna temperatura nije niža od +50C). Radovi na termotehničkim instalacijama urađeni su prema svim važećim propisima i tehničkim normativima za ove vrste instalacija i postrojenja.

 

Imajući u vidu da su u prošlogodišnjoj rekonstrukciji ugrađeni novi prozori sa malim koeficijentom prolaza toplote, mogućnost da se tokom značajnog dijela grejne sezone koristi toplotna pumpa visokog stepena korisnosti, kao i činjenicu da se u ovom trenutku izvode radovi na oblaganju kompletne fasade termičkom izolacijom, može se konstatovati da će zgrada u Titovoj 9a biti jedan od javnih objekata sa najvišim energetskim razredom u BiH.

 

To znači da će dosadašnja ulaganja Službe za zajedničke poslove institucija BiH u ovu zgradu omogućiti optimalne uslove ugodnosti za rad ljudi uz minimalnu potrošnju energije.

 

Važno je napomenuti da su adaptacijom objekta u Titovoj 9a i useljenjem u tu zgradu dijela zajedničkih insitutcija BiH ostvarene značajne uštede u budžetu, jer su prestala plaćanja zakupnina na koje su u prošlosti odlazila ogromna sredstva.