Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću pruža zdravstvene usluge za oko 300.000 stanovnika u Unsko-sanskom kantonu. Rad bolnice bio je otežan zbog požara koji prije dvije godine kada je nastala ogromna šteta. Danas su skoro svi odjeli sanirani i bolnica funkcioniše punim kapacitetom.

„Mi smo u sedam mjeseci napravili puno stvari, mi s tim ne stajemo“, kaže Smail Dervišević, direktor Kantonalne bolnice.

Nedavno su okončani i svi radovi u kojima je učestvovao UNDP, a čija je ukupna vrijednost bila oko 1,800.000 konvertibilnih maraka. Čak 80 posto ovih sredstava obezbijedila je sama bolnica.

Pred bolnicom je realizacija još jednog značajnog projekta - utopljavnja, odnosno energetske efikasnosti. Potpisan je sporazum između Razvojne agencije Češke, UNDP-a i Vlade USK, odnosno Kantonalne bolnice, prema kojem je planirana izgradnja energetsko ekonomskog bloka.

Vahidin Ogrešević iz UNDP kaže da je ukupna vrijednost ovog dijela koji se odnosi na sam sistem grijanja i sredstva koja obezbjeđuju Česi, procijenjena je na oko 800.000 eura, dok sama izgradnja objekta u koji sistem treba biti smješten, što je obaveza Vlade, procijenjena je na milion maraka, ali taj dio se u ovom trenutku projektuje, tako da je ovo za sada vrlo gruba procjena. "To bi bio blok od četiri aneksa, kod kojih bi jedan bila kotlovnica za novi sistem grijanja koji će se u bolnici raditi, dok bi preostala tri aneksa koristila Kantonalnoj bolnici da svoje tehničke službe, poput kuhinje, vešeraja, prebaci iz glavnog objekta u taj novi objekt.“

Do sredine decembra trebali bi biti završeni dogovori, a sa realizacijom projekta startaće se već početkom naredne godine.

„Projekt podrazumijeva dvije stvari. Obaveza Vlade je izgradnja samog objekta gdje bi novi sistem bio smješten, a obaveza Češke razvojne agencije bila bi ugradnja novih kotlova, novih toplovoda u krugu bolnice i svi radovi i podradovi, što za Kantonalnu bolnicu znači kompletan nov sistem grijanja“, kaže Vahidin Ogrešević.

„Za narednu godinu je planirano iz budžeta Vlade Kantona da se izdvoji 500.000 KM. To je jedan veliki projekat, projekat energetske efikasnosti, gdje se radi na tom da Kantonalna bolnica pređe sa jako skupog grijanja na lož ulje i struja na sječku. Kompletne političke strukture su zainteresirane za ovaj projekat i on bi trebao po dinamici kako se sad odvija, da se krene naredne godine“, rekao je Smail Dervišević, direktor Kantonalne bolnice.

Ukoliko sve bude išlo planiranom dinamikom, novu grijnu sezonu 2016.-2017., pacijenti i osoblje bolnice trebali bi dočekati sa novim, efikasnijim i ekonomičnijim grijanjem.

Ljubiša Tanić, direktor firme Grijanjeinvest - Pale, koja je uradila projektnu dokumentaciju za Kantonalnu bolnicu u Bihaću, kaže da će nakon realizacije ovog projekta uštede biti ogromne.

„Praktično, nekoliko puta će biti jeftinija toplota koja će se dobijati sa novim postrojenjem, novim kotlom, novim toplovodom. Adaptacijom postojećih kotlovnica će se dobiti uslovi za rad i boravak ljudi. U posljednje vrijeme pojam energetske efikasnosti koristi se kao dominantan pojam. Energetska efikasnost dolazi na kraju. Kada se postignu uslovi ugodnosti, kada imate 20 ili 22 stepena u prostorijama, možemo pričati o energetskoj efikasnosti. U bolnici u Bihaću naravno neće doći do toga jer će se koristiti jeftini energent, otpadno drvo. U sklopu ovog projekta kojeg smo mi radili, sa jedne od pilana koja je uz sami centar grada, sa deponije, uzeti su uzorci, pa su na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u laboratoriji za sagorijevanje izvršena ispitivanja uzoraka koje smo donijeli. Dobili smo zadovoljavajuće rezultate. Dakle, suština je da energent bude jeftin. Onda ćete imati jeftino isporučenu toplotu u samoj bolnici. Naša je procjena da će tu biti minimalno duple uštede, a komfor potpun. To je suštinska stvar. Ulaganje u taj projekat je nešto što je strateško i što je će sigurno narednih 20-30 godina bolnici Bihać riješiti pitanje zagrijavanja i pripreme tople vode, čak i omogućiti primjenu, recimo, sunčeve energije u pojedinim dijelovima. Tako je koncipiran naš projekat“, kaže Tanić.

Tanić ističe dobru saradnju sa menadžmentom bolnice i dobar primjer ne samo međuentitetske već i regionalne saradnje.

„Bilo je vrlo interesantno i što se tiče firme Grijanjeinvest, koja dolazi iz Istočnog Sarajeva, iz Pala, bila je jako dobra saradnja. To je praktično način kako da se povezujemo, a ključna stvar je rad, razmjena znanja. Jako smo dobru saradnju imali sa upravom bolnice, sa lokalnim kolegama iz UNDP-a, koji su nas potpuno prihvatili, bez predrasuda. Zaista se svi nadamo da će sljedeća grijna sezona za Kantonalnu bolnicu Bihać biti spremna, u punom svjetlu, sa novim kotlovima na bio-masu i novim toplovodima“.

Izvor: Radio Slobodna Evropa