Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Rekonstrukcija restorana i kuhinje u RiTE “Ugljevik”

Bijeljinsko preduzeće “Final prom”, kao Generalni izvođač, rekonstruiše restoran i kuhinju Rudnika i Termoelektrane “Ugljevik” (Foto 1 i 2) . Radove na termotehničkim instalacijama izvodi preduzeće “Grijanjeinvest”.

 

      

Foto 1. Upravna zgrada “RiTE Ugljevik”                       Foto 2. Restoran i kuhinja “RiTE Ugljevik”

Prostor restorana biće potpuno klimatizovan. Pored adaptacije postojećeg radijatorskog sistema, ugrađuju se FC aparati (Foto 3) preko kojih će se vršiti hlađenje ljeti i grijanje u prelaznim periodima. Svježi vazduh se u prostor restorana ubacuje preko anemostata i linijskih difuzora (Foto 4), a izvlači preko odgovarajućih rešetki. Za ventilaciju restorana predviđena je enrgetski efikasna klima komora sa rekuperatorom toplote.

      

Foto 3. Kasetni FC aparati u restoranu                        Foto 4. Dio elemenata za ventilaciju restorana

Za ventilaciju kuhinje projektovana je ventilaciona komora koja radi sa 100% svježim vazduhom. Svježi vazduh će se u prostor kuhinje ubacivati preko anemostata.
Otpadni vazduh se, kanalima izrađenim od crnog čeličnog lima i izolovanim mineralnom vunom u oblozi od Al lima, vodi na najvišu tačku Upravne zgrade gdje se odgovarajućim krovnim ventilatorom sa vertikalnim izduvavanjem izbacuje vani (Foto 5 i 6).

      

Foto 5. Izolovani kanal za otpadni vazduh                    Foto 6. Vertikalni kanal za otpadni vazduh 

Klima komore za restoran i kuhinju, cirkulacione pumpe, razdjelnici i sabirnici tople vode nalaziće se u mašinskoj sali suterena, ispod kuhinje.