Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Termotehničke instalacije u galeriji vinarije ''Vukoje''

Jedna od najboljih vinarija Bosne i Hercegovine, trebinjski "Podrumi Vukoje 1982" nedavno su otvorili vinsku galeriju (Fotografije 1 i 2).

 

Fotografija 1: Vinarija i vinska galerija “Vukoje”            Fotografija 2: Pogled sa terase

Jedinstveno enterijersko uređenje (Fotografije 3, 4 i 5), uz saradnju sa timom “Podrumi Vukoje 1982”, uradio je projektni biro "Studio Zec" iz Sarajeva kojim rukovodi poznati arhitekta Amir Vuk Zec.

Fotografija 3: Fontana unutar restorana                      Foto 4: Originalno uređenje jednog od zidova

Foto 5: Na ulazu u galeriju boce sa vinima                   Fotografija 6: Travnata terasa galerije "Vukoje"

Veliki dio terase prekriven je trvanjakom i žbunsatim biljakama (Fotografije 2 i 6) čime se pojačava estetski dojam, ali i smanjuje toplotno opterećenje objekta.

Projekat klimatizacije vinske galerije uradio je jedan od najboljih evropskih stručnjaka iz te oblasti, profesor Branislav Živković sa Katedre za termotehniku Mašinskog fakulteta Beograd. Radove na klimatizaciji izvelo je preduzeće "Grijanjeinvest" Pale.

Grijanje i hlađenje restorana riješeno je ugradnjom odgovarajućih kanalskih FC aparata koji rade sa 100% recirkulacionim vazduhom. FC aparati se nalaze u spuštenom stropu (Fotografija 7), a pripremljeni vazduh se ubacuje preko linijskih difuzora duž staklenih portala.

Fotografija 7: FC aparati u spuštenom stropu              Fotografija 8: Rashladni agregat

Ventilacija restorana vrši se klima komorom koja radi isključivo sa svježim vazduhom nazivnog protoka 3 000 m3/h. Količina svježeg vazduha može da se kreće u opsegu od
0 – 100% u zavisnosti od broja ljudi. Regulacija temperature ubacnog vazduha održava se na zadatoj vrijednosti radom trokrakog ventila kojim upravlja mikroprocesorska jedinica.

Pripremljeni vazduh se izolovanim kanalima vodi do linijskih difuzora u stropu preko kojih se ubacuje u prostor.

Izvlačenje otpadnog vazduha (2 000 m3/h) iz prostorije je preko odgovarajućeg kanalskog ventilatora i rešetki.

Iz mokrog čvora se putem kanalskog ventilatora izvlači otpadni vazduh.

Za hlađenje/grijanje galerije ugrađen je čiler (toplotna pumpa) sa vazduhom hlađenim kondenzatorom (Fotografija 8). Toplotna pumpa je smještena na betonsku ploču ravnog krova ulaznog dijela objekta sa sjeverne strane.

Kao alternativno grijanje, u slučaju izrazito niskih temperatura i zastoja u radu toplotne pumpe, predviđeno je da se koristi električni kotao.

Projektovana i ugrađena termotehnička oprema je od renomiranih proizvođača: rashladni agregat (toplotna pumpa) i FC aparati "YORK", klima komora i distributivni elementi "HIDRIA", automatika "SIEMENS".