Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Započeti radovi na termotehničkim instalacijama Studentskih domova na Palama

Budući izgled studentskih domova

Za potrebe smještaja studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama, u naselju “Koran 3”, grade se dva objekta čiji je ukupni kapacitet 600 kreveta. U objektima će se, pored soba za studente, nalaziti restoran i kuhinja sa pratećim sadržajima.

Nakon izrade projektne dokumentacije termotehničkih instalacija (grijanja, ventilacije i centralne pripreme sanitarne tople vode) preduzeće “Grijanjeinvest” je sa Generalnim izvođačem radova preduzećem “Megasun” Pale ugovorilo i izvođenje radova na oba objekta. Rok za završetak svih radova je kraj septembra ove godine.

Kao izvor toplote koristiće se kotlovi  na pelet, a biće ostavljena i mogućnost da se objekti priključe na sistem daljinskog grijanja iz Gradske toplane, kada se za to stvore tehnički uslovi. Takođe, biće ostavljena i mogućnost da se potrošna topla voda u kombinovanim bojlerima može zagrijavati i preko solarnih panela.

 

(Foto: Budući izgled studentskih domova)