Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Zahvalnica Ekonomskog fakulteta

27. novembra 2013. god. na Ekonomskom fakultetu u Palama je održana Svečana akademija povodom obilježavanja 60 godina postojanja i 20 godina rada Ekonomskog fakulteta u Republici Srpskoj.

Tom prilikom dekan Ekonomskog fakulteta u Palama Ljubiša Vladušić je uručio zahvalnicu preduzeću Grjanjeinvest d.o.o. za doprinos radu Ekonomskog fakulteta.