Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

U proizvodnim pogonima bivše „UNIS“-ove Fabrike kotrljajnih ležajeva u Sokocu na površini od preko 6.000 m2 (Foto 1), nakon više od 6 mjeseci adaptacije, preduzeće „Invest Gradnja“ nastavilo je proizvodnju ambalaže od drveta. „Invest gradnja“ Sokolac je specijalizovana za pravljenje drvenih sanduka za pakovanje naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Nakon 1. faze adaptacije sa preko 100 zaposlenih i kapacitetom od 20 000 kutija mjesečno „Invest Gradnja“ je postala regionalni lider u proizvodnji drvne ambalaže.

 

Foto 1: Kompleks fabrike za proizvodnju ambalaže od drveta

Pored građevinske adaptacije objekta, preseljenja postojećih mašina i nabavke novih postrojenja za preradu drveta u 1. fazi je završen i dio radova na termotehničkim instalacijama koje je projektovalo i uspješno izvelo preduzeće „Grijanjeinvest“. Dosad je završena centralna kotlarnica za čitav kompleks kapaciteta 2 MW (Foto 2), vazdušno grijanje i ventilacija prostora za Mehaničku obradu i Montažu (Foto 3), vazdušno grijanje i ventilacija prostora Lakirnice (Foto 4), kao i vazdušno zagrijavanje prostora za primarnu preradu drveta.

Foto 2: Objekat kotlarnice sa kotlovima kapaciteta 2 MW i nadzemnim toplovodom

Za vazdušno grijanje i ventilaciju prostora za Mehaničku obradu i Montažu instalisana je klima komora ukupnog kapaciteta 70 000 m3/h koja u zavisnosti od potreba može da radi sa svježim vazduhom, recirkulacionim ili mješavinom svježeg i recirkulacionog vazduha.

Foto 3: Vazdušno grijanje i ventilacija u prostoru Mehaničke obrade

Za potrebe vazdušnog grijanja i ventilacije Lakirnice instalisana je klima komora koja isključivo radi sa 100% svježim vazduhom, kao i 2 postojeće haube gdje sa obavlja sam proces lakiranja i odakle se ventilatorima otpadni vazduh izbacuje na krov objekta. Ugradnjom uređaja za mjerenje pritiska, predviđeno je da se prostor Lakirnice stalno održava u blagom podpritisku u odnosu na okolne prostorije.

Foto 4: Vazdušno grijanje i ventilacija u prostoru Lakirnice

Ugradnjom termotehničke opreme (klima komora, ventilatora u Ex izvedbi, kotlova na otpadno drvo...) stvoreni su uslovi za bezbjedan i siguran rad, naročito u prostoru Lakirnice, tako novi proizvodni pogoni „Invset Gradnje“ predstavljaju odličan primjer kako se i u specifičnim proizvodnim procesima mogu ostvariti zadovljavajući termički parametri radne sredine.

Paraleno sa procesom proizvodnje, već se uveliko odvijaju radovi na 2. fazi adaptacije fabričkog kompleksa koji obuhvataju Administrativni dio zgrade, restoran, kuhinju, instalaciju sušare, pogon za pakovanje...