Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

U organizaciji Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje, Grada Trebinja i Inženjerske komore Republike Srpske (IKRS) 5. aprila u Kulturnom centru Trebinje biće održano predavanje o Energetskoj obnovi zgrada jednog od naših najboljih stručnjaka iz oblasti klimatizacije i energetske efikasnosti u zgradarstvu prof. dr Branislava Živkovića sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.Skupu će se obratiti predstavnici organizatora, a predsjednik IKRS će prisutne upoznati sa aktivnostima nedavno osnovane inženjerske komore Republike Srpske i planovima za osnivanje Regionalnog centra za Hercegovinu.

Prof. dr Branislav Živković diplomirao je Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi za termotehniku 1978. godine. Na istom fakultetu završio je poslediplomske studije, odbranio magistarski rad 1987. i doktorsku disertaciju 1994. godine. Na Mašinskom fakultetu, na Katedri za termotehniku ​​radi od 1979. godine. Kao profesor drži nastavu iz predmeta Osnove tehnike klimatizacije i Sistemi ventilacije i klimatizacije, Energetska efikasnost u zgradama i Solarni sistemi, a za strane studente više predmeta iz oblasti termotehnike na engleskom jeziku.

 Učesvovao je u obuci energetskih menadžera u industriji i energetskih menadžera za poslovne i javne zgrade.

Mnogobrojni su i objekti diljem Republike Srpske i FBiH na kojima je Živković učestvovao kao projektant, konsultant ili nadzor nad izvođenjem i tako na direktan način doprinosio funkcionisanju KGH sistema u tim zgradama.

Neki od tih objekata su: Sportske dvorane na Palama, Višegradu i Foči, hoteli Termag Jahorina, Nar Trebinje, San Laktaši, Objekat Vlade RS za potrebe predstavnika u Zajedničkim institucijama BiH u I. Sarajevu, Glavna zgrada Centralne banke BiH u Sarajevu, Kantonalna bolnica u Bihaću, zgrada Ministarstva inostranih poslova BiH u Sarajevu, zgrada opšine Bileća, fabrika praškastih proizvoda Henkel Bileća, Saborna crkva u Sarajevu, crkva Svete Trojice u Gacku, OŠ Sveti Sava u Bileći, Vinska galerija Vukoje u Trebinju, Kulturni centar Trebinje, zgrade Fakulteta za proizvodnju i menadžment, Likovne akademije u Trebinju...

Trenutno profesor Živković priprema prijedlog rješenja za klimatizaciju Muzeja Hercegovine i Sabornog hrama u Trebinju, a trebalo bi da uradi i tehničku kontrolu projekta termotehničih instalacija Olimpijskog bazena u Trebinju.