Srpskih ratnika 24 / 71420 Pale   +387 57 200 410 / 931-012    +387 57 200 411     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    YouTube Channel 

 

Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji Kulturnog centra u Trebinju se privode kraju. Preostalo je još da se obavi podešavanje parametara ugrađene opreme, kao i da se kompletna tehnička dokumentacija o izvođenju uruči predstavnicima Investitora i Korisnika, nakon čega će se obaviti i zvanična primopredaja.

 

 

                                                     

Fotografije obnovljenog Kulturnog centra i unutrašnjost bioskopske sale

Ipak, s obzirom da postoje tehničke mogućnosti, već za nekoliko dana će biti održana i prva manifestacija u obnovljenom objektu - tradicionalni, četvrti po redu simposion “Teologija u javnoj sferi” u organizaciji “Centra za filosofiju i teologiju” Trebinje.

 

Sredstva za obnovu obezbijedila je Republika Turska preko svoje Agencije za međunarodnu saradnju i razvoj – “TIKA”. Projekat obnove, kao i nadzor nad izvođenjem je vršilo preduzeće “Coning” Sarajevo, a Generalni Izvođač je bilo preduzeće “Džekos”, takođe iz Sarajeva.

 

Zbog želje da termički uslovi ugodnosti za rad i boravak ljudi u objektu budu u potpunosti zadovoljeni i ostvareni na energetski efikasan način djelimičnu adaptaciju prvobitnog projekta, na predlog Generalnog Izvođača, izvršio je profesor Branislav Živković sa Katedre za termotehniku Mašinskog fakulteta Beograd. Radove na sistemima za grijanje, hlađenje i ventilaciju izvodilo je preduzeće “Grijanjeinvest” Pale, uz podršku preduzeća “Lotex” Trebinje.


Klimatizacija bioskopske i pozorošne sale riješena je preko nezavisnih vazdušnih sistema kojim će se obezbjeđivati zahtjevana unutrašnja temperatura od 20°C u zimskim projektnim uslovima i 25°C u ljetnjim projektnim uslovima.

 

Da bi se, pored zadovoljavanja toplotnih potreba, zadovoljile i potrebe za provjetravanjem predviđeno je da klimatizaciona postrojenja mogu da rade od 0 do 100% spoljašnjeg (svježeg) vazduha u zavisnosti od broja ljudi u salama. Količina svježeg vazduha će se podešavati preko automatske regulacije i senzora kvaliteta vazduha (senzora CO2) ugrađenog u kanalima odvodnog vazduha.

 

Klima komora za bioskopsku salu ima protok od 10 000 m3/h pripremljenog vazduha, a klima komora pozorišne sale protok od 16 000 m3/h.
Pored klimatizacije sala i kancelarija, izvedene su i instalacije za grijanje/hlađenje izložbenih prostora preko FC aparata čime je omogućeno izlaganje umjetničkih djela tokom čitave godine bez bojazni  od njihovog oštećenja usljed previsoke ili preniske temperature.


Za hlađenje i grijanje objekta ugrađen je rashladni agregat (čiler) u izvedbi toplotne pumpe sa vazduhom hlađenim kondenzatorom. Isključivo kao rezervni izvor toplote ugrađen je i kotao na lako ulje za loženje.


Projektovana i ugrađena termotehnička oprema je od renomiranih svjetskih proizvođača: klima komore "WOLF", rashladni agregat (toplotna pumpa) "SYSTEMAIR", FC aparati “SABIANA”, automatika "SIEMENS", cirkulacione pumpe “GRUNDFOS”, kotao “BUDERUS”...